Raksts

TELIA SAREDZ LIELU DATU CENTRU ATTĪSTĪBAS POTENCIĀLU LATVIJĀ

10 Apr 2017

Mārtiņš Paurs, Telia Latvija komercdirektors, uzskata, ka telekomunikāciju bizness ir nesaraujami saistīts ar informācijas tehnoloģijām, jo to «patēriņš» ir atkarīgs no kvalitatīvu – ātru un drošu – sakaru pakalpojumu pieejamības.

IT un telekomunikāciju jomas saplūst

“Jau kādu laiku pasaulē ir novērojamas tendences operatoriem kļūt par datu centru un informācijas tehnoloģiju nodrošinātājiem, un – otrādi IT kompānijām spert jūtamus soļus telekomunikāciju biznesā. Lielā mērā šī tendence bija pamatā Telia Latvija lēmumam atvērt modernu datu centru, lai uzlabotu savu konkurētspēju saplūstošajā informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju jomā. Šis lēmums ir pilnībā sevi attaisnojis,” uzskata Mārtiņš Paurs.

Datu centru iespējamie attīstības virzieni

“Attīstoties skaitļošanas un datu glabāšanas tehnoloģijām, to veiktspēja un ietilpība ir daudzkārt augusi un turpinās palielināties. Tas nozīmē, ka vienā noteikta izmēra serveru skapī ir iespējams izvietot desmitiem reižu vairāk skaitļošanas jaudu nekā pirms dažiem gadiem, un nākotnē šis apjoms augs vēl desmitiem vai simtiem reižu. Tādēļ loģisks ir jautājums, vai datu centri un ar tiem saistītās informācijas tehnoloģijas būtu jāattīsta kvantitatīvi vai kvalitatīvi,” saka Paurs.

“Raugoties no vietējā tirgus vajadzībām, atbilde noteikti ir – kvalitatīvi. Savukārt, ja pastāv datu centru pakalpojumu eksporta iespējas, būtu jādomā arī par kvantitatīvu attīstību, jo eksporta tirgu vajadzības ir daudzkārt lielākas nekā vietējās – galvenokārt tirgus izmēra dēļ. Kvantitatīvi attīstīt datu centrus nozīmē konkurēt jau globālā tirgū, piemēram, ar topošo Telia Company lieljaudas datu centru Helsinkos, un šeit konkurētspēju ietekmē vairāki faktori, cita starpā, piemēram, elektrības izmaksas, klimats, iespējas ģenerēto siltumu izmantot apkārtējo ēku apkurei,” uzsver Paurs.