Raksts

TELIA LATVIJA KOPĀ AR BIEDRĪBU “CENTRS MARTA” LATVIJĀ REALIZĒ TELIA COMPANY INICIATĪVU “CHILDREN ADVISORY PANEL”

19 Sep 2018

Skandināvijas telekomunikāciju kompānija Telia Company, kuru Latvijā pārstāv tās meitas uzņēmums Telia Latvija, sadarbībā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bērnu tiesību aizsardzības organizācijām, tostarp biedrību “Centrs MARTA”, un skolām iniciatīvas “Children Advisory Panel” (Skolēnu konsultatīvā komiteja) ietvaros uzklausīs bērnu padomus un priekšlikumus tiešsaistes dzīvei.

2018.gada projekta pamatprincips – skolēnu padomi veselīgai pieejai tiešsaistes dzīvei

Turpinot 2016. gadā veiksmīgi iesākto iniciatīvu, šogad – 2018. gadā – Telia sadarbībā ar Pasaules bērnu fondu un pētījumu kompāniju Ipsos apkopos skolēnu ieteikumus veselīgai pieejai tiešsaistes dzīvei. Pētījumā un radošajās darbnīcās plānots iesaistīt vismaz 700 bērnus no septiņām valstīm –  Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.

Metode – radošā kopdarbnīca

Katrā valstī iniciatīvas ietvaros ir izraudzītas atsevišķas skolas, kurās 6. klases skolēni (bērni 12 gadu vecumā) piedalīsies radošanās kopdarbnīcās. Latvijā darbnīcas moderēs un koordinēs Telia Company un Telia Latvija piesaistītie brīvprātīgie no biedrības “Centrs MARTA”, kas izgājuši apmācību pie Pasaules bērnu fonda un Ipsos profesionāļiem.

Bērni vispirms pildīs anonīmu aptauju par attieksmi pret riskiem un ieguvumiem tiešsaistē. Pēc tam darbnīcas koordinators prezentēs dažas tēmas, kas saistītas ar veselīgu pieeju tiešsaistes dzīvei. Tad bērni komandās pa četri sniegs savus padomus kādā no šīm tēmām. Padomus, izmantojot Plotagon Education, pārvērtīs īsā animācijas filmiņā.

Darbnīcas mērķis, izņemot vispārēju datu apkopošanu, ir palielināt bērnu izpratni par veselīgu pieeju tiešsaistes dzīvei, izmantojot radošumu un līdzdalību. Mēs ceram, ka skolas dažas nedēļas pēc semināra atvēlēs laiku, lai apspriestu rezultātu, noskatoties filmas, ļaujot bērniem tās prezentēt un pēc tam apspriest.

Rezultāti un ietekme

Aptaujas analīze un īsās animācijas filmas sniegs skaidrus “bērnu padomus bērniem”, kurus Telia un tās partneri šajā projektā publiskos kā atbalstu vecākiem un ģimenēm. Tāpat mēs plānojam publicēt ziņojumu ar dažiem vispārējiem ieskatiem no šī projekta, kas, cerams, veicinās sabiedrības izpratni par bērnu dzīvi tiešsaistē. Atzinumus var izmantot arī produktu izstrādei, ko veic jebkura iesaistītā puse. Rezultātus ir plānots publicēt pirms 2018. gada beigām.