Raksts

TELIA DATU CENTRS RĪGĀ SAŅEM STARPTAUTISKI ATZĪTU PCI DSS SERTIFIKĀTU

13 Dec 2016

2016. gada decembrī Telia datu centrs Rīgā ir saņēmis starptautiski atzītu sertifikātu par atbilstību norēķinu karšu nozares datu drošības standarta (The Payment Card Industry Data Security Standard jeb PCI DSS) prasībām.

Šis sertifikāts ļauj Telia datu centram, kas ir viens no mūsdienīgākajiem un pieslēgumu neitrāliem datu centriem Baltijā, turpmāk saviem klientiem nodrošināt augstākajām karšu datu glabāšanas, apstrādes un pārraidīšanas prasībām atbilstošu vidi. PCI DSS sertifikāts papildu apliecina Telia datu centra pakalpojumu drošību un kvalitāti, kura līdz šim jau ir augsti novērtēta, saņemot Bureau Veritas izsniegtos ISO 27001 un 9001 sertifikātus.

Norēķinu karšu nozares datu drošības standarta prasības ir obligātas uzņēmumiem, kas uzglabā, apstrādā vai pārraida trešās personas karšu datus. Līdz ar to PCI DSS sertifikāts dod iespēju Telia datu centra pakalpojumus izmantot bankām, apdrošināšanas sabiedrībām un FinTech nozares uzņēmumiem.

„PCI DSS ir tehnisko, ar procedūrām saistīto, personāla un fiziskās drošības kontroles prasību kopums, kas izveidots personīgās informācijas aizsargāšanai un krāpšanās ar kredītkartēm apkarošanai. Panākot, ka organizācijas glabā, pārraida un apstrādā klientu datus drošā veidā, izmantojot ikgadējos atbilstības apstiprinājumus, šis standarts ir nodrošinājis reālus rezultātus gala lietotājiem kopš tā ieviešanas 2004. gadā,” saka Zoja Antučēviča (Zoja Antuchevic), pie NCC grupas piederošās UAB FortConsult vadītāja. „Nosakot sev mērķi izveidot un uzturēt drošus tīklus un regulāri veikt drošības pārbaudes, prasības ievērojošie uzņēmumi parāda, ka cenšas aizsargāt savu klientu kā kartes īpašnieku datus un citu sensitīvu informāciju.”

Telia datu centrs atbilst PCI DSS standarta prasībām 9.1-9.5, 9.10, kā arī 12.1, 12.2, 12.4, 12.5.1-12.5.3, 12.6, 12.7, 12.9 un 12.10, garantējot drošu vidi iekārtu izvietošanai un standartam atbilstošus piekļuves apkalpošanas un uzturēšanas procesus. Tādējādi karšu dati tiek pienācīgi aizsargāti no nesankcionētas piekļuves, nodrošinot visu attiecīgo uzņēmuma procesu caurskatāmību un nepārtrauktību.