Layer 2 Ethernet

Pakalpojums paredzēts izolētu savienojumu veidošanai starp diviem vai vairākiem punktiem jeb LAN lokācijām, kas atrodas dažādās ģeogrāfiskās vietās.

L2 VIRTUĀLAIS PRIVĀTAIS TĪKLS (L2 VPT)

Klātesot būtiskākajos datu apmaiņas punktos ar lielākajiem operatoriem Latvijā, kā arī pārklājot valsts teritoriju ar optisko un radio infrastruktūru, Telia L2 VPT pakalpojumi nodrošina LAN-LAN savienojumu star diviem ģeogrāfiskiem punktiem. 

Sarežģītākiem risinājumiem, izmantojot VPLS un EVPN tehnoloģijas, ir iespējams L2 VPT nodrošināt ne tikai punkts-punkts slēgumā, bet arī punkts-vairāki punkti. 

Datu pārraidei ir iespējams izmantot arī divus vai vairāk VLAN, kā arī nodrošināt kadru izmēru Telia pamattīklā līdz 9000 MTU. 

ZIEMEĻVALSTU ETHERNET

Caurspīdīgs OSI otrā līmeņa tīkls, kas aptver visas Ziemeļvalstis, kā arī Baltiju, paredzēts klientiem, kuri vēlas savienot savas tīkla daļas šajā reģionā izmantojot garantētu un stabilu L2 pakalpojumu ar MTU izmēru līdz 2000. Pakalpojums nodrošina QoS/CoS klašu, kā arī L2 vadības protokolu caurspīdīgumu. Pakalpojums paredz vienu saziņas kanālu neatkarīgi no pakalpojuma sniegšanai iesaistīto valstu skaita.  

Telia klientu ieguvumi

PĀRKLĀJUMS

Pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta gandrīz ikvienā Latvijas punktā

SAVIENOJUMU IESPĒJAS

Starpsavienojumi ar starptautiskajiem operatoriem ļauj šo pakalpojumu nogādāt jebkurā pasaules vietā

ĪPAŠS ATBALSTS

Tehniskais atbalsts 24/7

PAPILDU PAKALPOJUMI

Kā papildpakalpojums pieejams IEEE 802.1Q caurspīdīgs savienojums

TEHNOLOĢIJU PARTNERI

SAISTĪTIE RISINĀJUMI

Monitorings

Viegli pielāgojams un ērti lietojams risinājums jebkuras IKT infrastruktūras komponenšu pieejamības un veiktspējas monitorēšanai, datu apstrādei un vizualizēšanai

Uzzināt vairāk