LASI UN UZZINI, KAS JAUNS IR IEVIESTS TELIA TIEŠSAISTES VIDEO PLATFORMAS FUNKCIONALITĀŠU KLĀSTĀ

24 MAI, 2021

Telia Solutions for Media komanda ikdienas strādā pie lielāku vai mazāku funkciju izstrādes, lai uzlabotu Telia tiešsaistes video platformas (OVP-online video platform) funkcionalitāti un nodrošinātu ikvienam klientam ērtu un patīkamu lietošanas pieredzi. Lasi tālāk un uzzini, ko jaunu esam ieviesuši Telia video platformas funkcionalitāšu klāstā.

JAUNAS OPCIJAS UN FUNKCIONALITĀTES IESTATĪJUMI MEDIA SADAĻĀ UN TRANSKODĒŠANAS PROCESĀ

Jaunas opcijas transkodēšanas iestatījumos – transkodēšanas procesam pieejamas jaunas iestatījumu opcijas, kas klientam pašam ļauj nodefinēt un kontrolēt transkodēšanas procesu, panākot labāko transkodēšanas rezultātu atbilstoši savām vajadzībām. Tāpat ieviesta ļoti būtiska funkcija – automātiska rindas prioritizācija, kas klientam ļauj veidot dažādas kategorijas, kurās esošo transkodējamo saturu var prioritizēt pēc saviem ieskatiem.

Jauni iestatījumi workflow profile sadaļā – līdz šim esošie workflow profile iestatījumi nodrošināja tādas iespējas kā automatizētu video apstrādi pirms atspēlēšanas, iespēju definēt apstrādāto failu glabāšanas vietu utml. Šobrīd šos iestatījumus esam papildinājuši ar iespēju nodefinēt video satura pieejamības laikus, dzēšanas laiku, tāpat iespēju definēt video saturam konkrētu publicēšanas laiku. Šie iestatījumi labi noder gadījumos, kad, piemēram, ir jāievēro satura īpašnieka piešķirtajā licencē norādītie satura uzglabāšanas vai izplatīšanas autortiesību termiņi.

Satura augšupielāde portālā – esam ieviesuši satura augšupielādes opciju portālā, kura ļauj augšupielādēt video vienumu failus pašā pārlūkprogrammā, tādējādi nav nepieciešama papildus programma, lai augšupielādētu video vienumus.

Satura metadatu uzturēšana – šī jaunā funkcionalitāte ļauj nodrošināt pilnu procesu darbam ar satura meta datiem – saņemšanu sistēmā, uzglabāšanu, uzturēšanu, rediģēšanu un publicēšanu, tajā skaitā, ļaujot satura portāliem no sistēmas meta datu saturu parādīt portāla apmeklētājiem. Par meta datiem šajā gadījumā uzskatāma aprakstošā informācija, kā, piemēram, apraksts par saturā minēto tēmu, saturu, tēliem un papildus pievienotie materiāli – pdf faili, foto utml. (Editorial metadata)

JAUNUMI TIEŠRAIŽU STRAUMĒŠANAS FUNKCIJU KLĀSTĀ

Tiešraižu straumju ierakstu sistēma ir papildināta ar dažādām jaunām funkcijām lietotāja ērtībai, kā piemēram:

Ieraksta rezerves kopija – jaunā funkcionalitāte nodrošina garantētu ieraksta rezerves kopiju, kas klientam īpaši noder gadījumos, ja klienta veiktais ieraksts ir bojāts vai zudis. Ieraksta rezerves kopija tiek glabāta 2 nedēļas.

Saīsnes ierakstu kontrolei – šī funkcija īpaši noder medijiem un tiešraižu pasākumu filmētājiem, jo ļauj ātri ieslēgt straumes ierakstu, un tāpat to iespējams operatīvi sadalīt daļās, piemēram, izmantojot pasākumu pauzes vai nodalot konferencē esošo runātāju video. Safilmētais video materiāls platformā tiek ātri apstrādāts un ir gatavs publicēšanai.

SRT (Secure Reliable Transfer) protokola atbalsts straumes saņemšanai (ingest) sistēmā un pārraidīšanai uz citām sistēmām – visā tiešraižu infrastruktūrā nodrošinām SRT protokolu, kas nodrošina stabilāku straumēšanas procesu, galvenokārt, tieši satura saņemšanai līdz Telia Video Cloud sistēmai, kas ir svarīgi gadījumos, kad tiešraides nodrošināšanai nav pieejams kvalitatīvs un stabils interneta pieslēgums.

Jaunas satura aizsardzības opcijas video tiešraidēm:

• mainīgas straumes atslēgas (stream keys) – lai nodrošinātu kanāla aizsardzību, īpaši gadījumos, kad vairākiem pasākumiem ir katram savs filmētājs, platformas administrators piešķir individuālas straumēšanas atslēgas kodus katram filmētājam, kas nodrošina pieeju straumēšanai kanālā tikai autorizētajam filmētājam;
• priekšskatījuma lapa ar laika ierobežojumu – gan tiešraidēm, gan VoD pieejama funkcija, kas ļauj, definējot pieejas laiku, apskatīt priekšskatījuma lapu, kur būs pieejams publicētais video saturs vai tiešraide.

JAUNAS SADAĻAS ATSKAIŠU SISTĒMĀ

Atskaišu sadaļā klientiem pieejamas jaunas atskaišu sadaļas, kas klientam sniegs vēl detalizētāku statistiku un informāciju par veiktajiem procesiem,

Lietojuma atskaite (Usage report) – informācija par patērētajiem tarificējamajiem apjomiem – video vienumu krātuves apjoms, CDN datu plūsmas apjoms, veikto ierakstu daudzums, transkodētais video apjoms, skatītāju skaits u.c.

Transkodēšanas un augšupielādes atskaite (Transcoding and upload report) – detalizēta video transkodēšanas statistika par visiem procesa soļiem.

PILNVEIDOTS AUTOMATIZĒTO ZIŅOJUMU RINDU ATBALSTS

Automatizētas ziņojumu rindas dod iespēju ērti integrēt klientu un trešo pušu sistēmas, lai tās saņemtu ziņojumus par datu un procesu statusu izmaiņām. Mūsu platforma atbalsta AMQP, STOPM un MQTT protokolus, ar kuru palīdzību var sūtīt ziņojumus uz Amazon SQS, Google Cloud Pub/Sub, RabbitMQ un citām līdzīgām sistēmām, kas klientam ļauj pilnībā automatizēt satura apstrādes un publicēšanas procesus. Piemēram, ja video platformā tiek publicēts video (mainīts tā statuss), klienta publiskā portāla apakšsistēma par to nekavējoties saņem ziņojumu, nolasa datus par video un spēj automātiski to nopublicēt, lai tas ir pieejams skatītājiem.

ATJAUNOTA GOOGLE ANALYTICS INTEGRĀCIJA

Pievienoti papildus notikumi, kas ļauj iegūt detalizētāku informāciju par lietotāju paradumiem, piemēram, cik ilgi noteiktais video ir noskatīts, kā arī ērtāk analizēt informāciju pēc papildus parametriem, kas pievienoti notikumiem.

Šis ir tikai neliels ieskats par Telia tiešsaistes video platformas jaunākajām un pilnveidotajām funkcijām. Ar Telia video platformas aktuālākajiem jaunumiem vienmēr varat iepazīties šeit: Telia Solutions for Media lietotāja rokasgrāmata

Norberts Osītis, Mediju pakalpojumu vadītājs
Tel: +371 66188888
E-pasts: ask@telia.lv