KĀ IZVĒLĒTIES ĀRPAKALPOJUMA SNIEDZĒJU IT RISINĀJUMIEM?

07 SEP, 2017

Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas savus serverus un digitālo informāciju izvietot pie profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem, kuru skaits un piedāvāto pakalpojumu klāsts gan Latvijā, gan pasaulē arvien palielinās. Kā neapjukt daudzajos piedāvājumos un izvēlēties Jums piemērotāko? Ko darīt, ja jums uzņēmumā ir viens vai vairāki serveri, vai pat vesels dažādu serveru kopums, kuros tiek uzglabāti jūsu uzņēmējdarbībai būtiski dati, piemēram, dokumenti, datu bāzes, e-pasti, un veikta to apstrāde, izmantojot biznesa programmatūras?

Profesionāli uzturēt kvalitatīvu serveru telpu vai datu centru var atļauties tikai lieli uzņēmumi, jo tam ir nepieciešamas tehnoloģijas un kompetences, kuras uzturēt uzņēmumā ļoti bieži ir dārgi un neefektīvi. Datu centrā jānodrošina stabila elektroenerģijas padeve, iekārtu dzesēšana, telekomunikāciju pieslēgumi, ugunsdrošības sistēma un daudzas citas tehnoloģiskās atbalsta sistēmas, kuras garantē Jūsu informācijas pieejamību. Tāpat ir būtiski drošības jautājumi – apsardze, signalizācija, videonovērošana u.c. Jāpievērš uzmanība visiem ar datu centru saistītajiem procesiem gan no tehnoloģiskā, gan drošības viedokļa, lai garantētu veikto uzturēšanas un apkalpošanas darbu kvalitāti un novērstu informācijas zudumus vai bojājumus, kā arī nesankcionētu piekļuvi. Tas viss daudziem uzņēmumiem nav pa spēkam, tādējādi pakļaujot savu informāciju būtiskiem riskiem, ja serveri tiek turēti nepiemērotos apstākļos.

Daudzos gadījumos uz jautājumu, kur man droši novietot savu informāciju vai serveri, atbildi vajadzētu meklēt nedaudz plašāk par fiziskā novietojuma alternatīvām. Bieži izdevīgāk un ērtāk ir izvēlēties programmatūras mākoņpakalpojumus (angliski SaaS – Software-as-a-Service), piemēram, Office 365, kurš nodrošina visu lielākajai daļai uzņēmumu nepieciešamo – dokumentu uzglabāšanu un apstrādi, e-pastu un citus saziņas rīkus, kā arī daudz citu noderīgu funkciju.

Tomēr, ja Jums jau ir serveri ar Jūsu informāciju un programmatūru, kurus dažādu iemeslu dēļ vēl nevarat pilnībā pārcelt uz SaaS risinājumiem, bet esat sapratuši, ka uzņēmumā tiem nodrošināt piemērotus apstākļus dažādu iemeslu dēļ nav iespējams, tad alternatīvas pamatā ir divas. Viens risinājums ir pārnest šos serverus uz infrastruktūras pakalpojumu sniedzējiem (IaaS – Infrastructure-as-a-Service). Šajā gadījumā jūsu serveri tiek virtualizēti un izvietoti drošā pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā. Tas parasti tiek darīts, kad Jūsu serveri jau savu laiku ir nokalpojuši un būtu jāmaina. Ja tie vēl joprojām ir izmantojami, tad otrs risinājums ir tos fiziski izvietot datu centrā, īrējot serveru vietas vai serveru skapjus.

Datu centra pakalpojumu sniedzēja izvēlē nepieciešams apsvērt vairākus aspektus. Pirmais ir pats datu centrs kā fiziska vieta un tehnoloģiju kopums. Otrais aspekts ir ar datu centru saistītie procesi. Datu centram jābūt izvietotam piemērotās telpās, kura aizsargātas pret ārējās vides ietekmi, serveru telpai jābūt ugunsdrošai un tieši nepieejamai no ārpuses. Būtiskajām tehnoloģijām ir jābūt dublētām – vairākas elektropiegādes līnijas, dīzeļģenerators, vairākas neatkarīgas dzesēšanas sistēmas, datu pārraides un interneta savienojumi no vairākiem pakalpojumu sniedzējiem. No procesu viedokļa ir grūti novērtēt, kā pakalpojumu sniedzējs tos ievēro, tādēļ var paļauties uz neatkarīgu auditoru slēdzieniem, piemēram, ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikātu, ISO 27001 drošības pārvaldības sistēmas sertifikāti, bet finanšu jomas uzņēmumiem būtiska ir atbilstība PCI-DSS standartam.