ESAM GATAVI LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAI PALĪDZĒT IZVEIDOT KONKURĒTSPĒJĪGU ATTĀLINĀTAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS PLATFORMU

12 MAR, 2020

Ir zināms, ka vairākas valstis slēgušas izglītības iestādes uz nenoteiktu laiku, cīnoties ar koronavīrusa izplatību. Arī Latvijā šis jautājums ir aktualizējies, paredzot, ka pēc gaidāmā skolēnu brīvlaika skolas varētu tikt slēgtas. Šādos apstākļos valsts atbildība ir nodrošināt izglītības procesa nepārtrauktību, nevis tā atlikšanu uz vēlāku laiku, kas sevišķi svarīgi, piemēram, 12. klašu skolēniem, kas paredzējuši pieteikties mācībām ārvalstu augstskolās.

Cik tehnoloģiski gatavi esam, lai valsts mērogā nodrošinātu attālinātu izglītības procesu?

Mēs – industrijas pārstāvji – esam pilnīgi gatavi. Latvijā veiksmīgi darbojas vairākas tālmācības skolas, no kurām lielākā ir Rīgas 1. Tālmācības vidusskola, kas īsteno izglītības programmas atbilstoši izglītības standartam. Vidusskolas mācību procesā tiek izmantoti digitālie mācību materiāli – mācību video straumēšana skolēniem tiešsaistes vidē, tiešsaistes konsultācijas ar skolotājiem, iespēja attālināti pildīt un nodot uzdevumus, un kārtot pārbaudījumus.

Arī Telia Latvija var apliecināt, ka interneta un straumēšanas jaudas Latvijā ir pietiekošas. Telia Latvija mediju servisu komanda jau 10 gadus attīsta un pasaulē virza savu video straumēšanas platformu, kas paredzēta ne vien medijiem un uzņēmumiem, bet arī izglītības iestādēm video satura straumēšanai, apstrādei un glabāšanai. Mūsu tehnoloģijas ir piemērotas pat ļoti lielam skatītāju skaitam, kas vienlaicīgi vēro video saturu gan tiešraidē, gan ierakstā.

Ko darīt? Ar ko sākt?

Pirmkārt, ar lēmumu. Sagatavoties situācijai, kad skolas patiešām būs jāslēdz. Otrkārt, neatstāt tehnoloģisko risinājumu pašvaldību vai skolu ziņā. Jā, Latvijā ir daudzas priekšzīmīgas un modernas izglītības iestādes, kas to varētu realizēt, bet eksistē tikpat daudz mazu skolu un pašvaldību, kuru tehnoloģiskā kapacitāte ir ierobežota! Attālināta izglītības procesa tehnoloģiskajam nodrošinājumam ir jābūt centralizētam.

Iesakām izmantot Latvijā jau esošās iestrādes tālmācībā. Gita Vāvere, Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas direktore: ”Esam gatavi nākt valstij palīgā. Jau vairākus gadus veiksmīgi nodrošinām mācību procesu video formātā, un šis risinājums ir pilnvērtīga alternatīva klātienes mācībām cilvēkiem, kas kādu iemeslu dēļ to nespēj darīt. Mūsu izmantotie tehnoloģiskie risinājumi ir moderni un mērogojami, kas nozīmē, ka pie atbilstoša pasūtījuma vajadzības varam nodrošināt attālinātu mācību procesu visiem Latvijas vidusskolēniem – nepieciešams tikai lēmums, iniciatīva, plašs skatījums”. (Vairāk par Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas izmantotajiem Telia mediju risinājumiem varat lasīt šeit: Telia jau sesto gadu veiksmīgi nodrošina attālinātu mācību satura pieejamību Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas skolēniem)

Viens no inovatīviem un pasaulē vēl neizmantotiem veidiem, kā krīzes laikā nodrošināt mācību satura piegādi skolēniem apstākļos, kad skolas ir slēgtas, ir radīt mācību TV kanālus. Piemēram, 12 TV kanāli – 1. klase, 2. klase, utt., līdz pat 12. klasei. Katrā kanālā tiktu radīts un raidīts saturs atbilstoši izglītības standartam, un katras atsevišķas skolas uzdevums būtu nodrošināt uzdevumu un pārbaudes darbu izsūtīšanu un apkopošanu jau izmantotajos izglītības nozares digitālajos rīkos – piemēram, e-klase.lv, mykoob.lv. Mācību TV kanāli tiktu izplatīti caur virszemes apraidi, interneta un kabeļoperatoru pakalpojumos. Latvijas kompānijas Veset, kura ir pasaulē zināma ar savu TV kanālu radīšanas un raidīšanas risinājumu, vadītājs Gatis Gailis: “Arī mēs esam gatavi nākt valstij talkā. Sagaidām aktīvu rīcību no Izglītības un zinātnes ministrijas puses attālināto mācību procesa nodrošināšanā. No tehnoloģijām nav jābaidās, tās ir jāizmanto, jo tās nav ne sarežģītas, ne arī dārgas – viss ir relatīvi. Ja ir krīze, valstij jārīkojas un jāuzrunā savi digitālās nozares uzņēmēji, piedāvājot tiem iesaistīties problēmas risināšanā.”

“Lai cik sarežģīts būt uzdevums, mēs ar saviem partneriem digitālajā industrijā tiksim ar to galā”, saka Mārtiņš Paurs, Telia Latvija komercdirektors. “Jau ilgstoši sadarbojamies ne tikai ar televīzijas, izklaides un konferenču industriju, bet arī ar izglītības un tālmācības industriju, nodrošinot tehnoloģijas video satura izmantošanai mācību procesā. Šis virziens Latvijā ir attīstījies lēnāk kā citās valstīs, taču paredzams, ka saistībā ar šobrīd notiekošo krīzi, visā pasaulē pieprasījums pēc tālmācības augs. Esam gatavi aprobēt starptautiski iegūto pieredzi un palīdzēt Latvijai izveidot konkurētspējīgu attālinātas apmācību sistēmas platformu.”

Jums varētu interesēt

Medijiem un satura īpašniekiem