DATU CENTRU ATTĪSTĪBU IETEKMĒ VALSTS PROGNOZĒJAMĪBA UN TĀS ATBALSTS ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS RAŽOŠANĀ

15 JAN, 2019

“Datu centru bizness Baltijā nav skatāms atrauti no datu centru biznesa plašākā reģionā. Var uzskatīt, ka kvantitatīvi Baltijas datu centru tirgus ir piesātināts. To pierāda gan vietējo tirgus spēlētāju līdz šim attīstītās diezgan lielās datu centru platības, gan Telia jaunais datu centrs Helsinkos, kas ir tiešā reģiona tuvumā un izmēru un efektivitātes ziņā daudzkārt pārspēj pastāvošos mazākos datu centrus Somijā un Baltijā.

Kvantitatīvai datu centru jomas attīstība traucē vairāki apstākļi. Gan elektrības, sadales, pārvades un OIK izmaksas, gan politiskie riski, kā arī, lai gan mazākā mērā, bet tomēr – kvalificēta darbaspēka pieejamība. Vēl viens svarīgs aspekts ir atjaunojamās enerģijas pieejamība. Svarīgi atzīmēt, ka datu centru joma ir ļoti konservatīva, kā arī investīcijas datu centros parasti ir izteikti ilgtermiņa. Bez prognozējamas nodokļu, darbaspēka, atjaunojamās elektroenerģijas jomas politikas ir grūti pārliecināt vadošās pasaules IT kompānijas par reģiona piemērotību lielu datu centru projektu attīstīšanai. Tādēļ datu centru izvietošanai tiek izvēlētas valstis, kas ir politiski stabilas un prognozējamas, un kas valsts politikas līmenī atbalsa atjaunojamās enerģijas ražošanu. Mūsu reģionā tās ir Skandināvijas valstis. Piemēram, Apple ir izvēlējies Dāniju, pasaules vadošo valsti vēja eneģijas ieguvē, par vietu jau diviem saviem datu centriem, Facebook Dānijā ir atvēris vienu no 3 ārpus ASV esošajiem datu centriem.

Taču datu centru attīstība reģionā notiks, jo tā sekos pārējo tautsaimniecības sektoru attīstībai. Būs pieprasījums, būs piedāvājums. Tā būs kvalitatīva attīstība, gluži, kā pārējā pasaulē. Arvien vairāk tiks radīti un piedāvāti virtuālo datu centru pakalpojumi (mākoņpakalpojumi), kas ir iespēja datu centru pakalpojumu sniedzējiem apkalpot arvien jaunus kientus, neattīstot fiziskas datu centru platības. Jau kādu laiku novērojam, ka jaunu IT sistēmu attīstībai kompānijas izvēlas virtuālu skaitļošanas resursu nomu par labu fizisku serveru iegādei un uzturēšanai. Līdz ar to skats nākotnē datu centru jomā strādājošajiem uzņēmumiem joprojām ir optimistisks, taču termins “datu centrs” vairs nebūtu jāuztvēr kā kaut kas fiziski taustāms.”

Laikraksts “Dienas Bizness” 2019. gada 15. janvāris. Žurnāliste Anda Asere.