Raksts

JAUNĀKAIS PĒTĪJUMS: BĒRNI SAGAIDA LIELĀKU VECĀKU ATBALSTU SAVĀM TIEŠSAISTES AKTIVITĀTĒM

17 Dec 2018

Jaunākais pētījums: 63% bērni Latvijā atzīst, ka tālrunī/ planšetdatorā/ datorā pavada vairāk laika nekā viņiem nāk par labu. Tas ir augstākais rādītājs Skandināvijā un visā Baltijā. Tāpat bērni Latvijā būtiski mazāk izjūt vecāku atbalstu savai tiešsaistes dzīvei nekā tāda paša vecuma bērni Skandināvijā, neskatoties uz to, ka tieši Latvijas bērni sagaida lielāku vecāku atbalstu, ieinteresētību un iesaisti savās tiešsaistes aktivitātēs nekā bērni Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā un Dānijā.

Nesen tika publicēts jaunākais Telia Company iniciatīvas “Children Advisory Panel” (Skolēnu konsultatīvās komitejas) pētījums, kurš jau vairākus gadus tiek veikts ar mērķi noskaidrot, ar kādām problēmām un iespējām bērni saskaras digitālajā vidē.

Skolēnu konsultatīvās komitejas pētījums 2018. gadā tika veikts 7 valstīs – Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā. Jautājumi, uz kuriem bērni sniedza atbildes, skāra tādas tēmas kā draudzība, uzticamība, skola, fiziska un psiholoģiska labklājība un ģimenes attiecības, ja runa ir par veselīgu un drošu dzīvi tiešsaistē. Papildus atbildēm uz anketas jautājumiem pētījuma ietvaros bērni veidoja arī īsas animāciju filmiņas ar padomiem jaunākiem bērniem par to, kā digitālajā vidē uzvesties tā, lai justos pasargāts un saglabātu pozitīvu noskaņojumu.

PĒTĪJUMS

Lai arī kopumā puse no visiem bērniem (49%) uzskata, ka viņu vecāki atbalsta bērna tiešsaistes hobijus un intereses, Baltijas valstīs šie rezultāti ir daudz zemāki nekā Skandināvijā. Ja Zviedrijā šim apgalvojumam piekrīt 58% bērnu, tad Igaunijā tikai 32%, savukārt, Latvijā un Lietuvā – 39% bērnu.

Puse no bērniem, kas piedalījās pētījumā Latvijā, uzskata, ka internets ir palīdzējis viņiem iegūt jaunus draugus (48%) un sagatavoties skolai, iemācīties vairāk nekā skolotājs prasījis (47%). Šie dati ir ļoti tuvi arī kopējiem Skandināvijas un Baltijas valstu datiem. Visās valstīs (vidēji 56%), bet ļoti izteikti tieši Latvijā un Lietuvā (attiecīgi 69% un 70%), bērni dodas tiešsaistē, kad ir noskumuši, lai atrastu lietas, kas iepriecina. Taču tieši Latvijā visvairāk bērnu (63%) uzskata, ka tālrunī/planšetdatorā/datorā pavada vairāk laika nekā viņiem nāk par labu. Visās 7 valstīs vidēji šis rādītājs ir 38%, pie tam Skandināvijā tas ir izteikti zemāks – ap 30%, savukārt pārējās divās Baltijas valstīs attiecīgi 55% Lietuvā un 50% Igaunijā.

«Ja pieaugušie spēj nodalīt virtuālo vidi no reālās, tad bērni neizjūt striktas robežas starp tehnoloģiju pasauli un ikdienas dzīvi», – uzskata Centra MARTA, kas Latvijā īstenoja Telia iniciēto pētījumu, vadītāja Iluta Lāce. «Spēles un skolas mājasdarbi ir ierasta bērnu ikdiena, un tas, ka internetā var izveidot un uzturēt draudzību, bērnam ir vērtība. Bērni vēlas justies piederīgi un tehnoloģijas sniedz viņiem šo piederības sajūtu un emocijas.Tādēļ mums pieaugušajiem ir jāiemācās nenoliegt un atbalstīt labu un pozitīvu bērnu tiešsaistes dzīvi.»

To apstiprina arī pētījums, kas parāda interesantu tendenci Latvijas bērnu vidū salīdzinot tos ar bērniem Skandināvijas (Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas un Somijas) bērniem. Mūsu bērni mazāk kā tāda paša vecuma bērni Skandināvijā izjūt vecāku atbalstu savai tiešsaistes dzīvei. Taču tieši mūsu bērni vairāk kā citi bērni Skandināvijā sagaida lielāku atbalstu, ieinteresētību un iesaisti savās tiešsaistes aktivitātēs.

BĒRNU PADOMI CITIEM BĒRNIEM

Draudzība

Draudzība ir vissaistošākā tēma Latvijas bērniem, jo tieši šajā tēmā tapa visvairāk animācijas filmu. Tās pārsvarā apskata, kā tiešsaistē izveidot veselīgas attiecības, esot laipnam un vienam otru atbalstot. Tā runā arī par sabiedrībā šobrīd tik aktuālo tēmu – telefonu lietošanu pie stūres.

Uzticamība

Uzticamība ir par nebūšanu lētticīgam un sarunu neuzsākšanu ar svešiniekiem tiešsaistē vai bezsaistē. Tāpat jāklausa vecāki, kad viņi iesaka uzmanīties.

Skola

Bērni uzskata, ka ir svarīgi, lai skolas pienākumi būtu galvenā prioritāte un stundās vai mājasdarbu izpildes laikā netiktu lietots mobilais tālrunis, lai varētu pilnībā koncentrēties mācībām.

Labklājība

Labklājības padomi ir par to, lai datorspēles netiktu uztvertas pārāk nopietni, lai citi bērni nedusmojas par neveiksmēm un nepieļauj, ka tiešsaistes aktivitātes aizņem pārāk daudz laika, tādējādi atsvešinot viņus no draugiem.

Ģimene

Latvijas bērniem ģimenes tēma ir vērsta uz pārliecību un mīlestības un cieņas izrādīšanu pret saviem vecākiem. Galu galā – ģimene ir svarīgāka par internetu.

PAR “CHILDREN ADVISORY PANEL” (SKOLĒNU KONSULTATĪVĀ KOMITEJA)

“Children Advisory Panel” (Skolēnu konsultatīvā komiteja) ir Telia Company iniciatīva sadarbībā ar bērnu tiesību organizācijām un skolām septiņās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs. Tā tika izveidota pirms vairākiem gadiem ar mērķi labāk saprast pašu bērnu viedokli par dzīvi tiešsaistē un digitālajām tēmām. 2018. gada pētījumā kopā piedalījās vairāk nekā 770 divpadsmit gadus veci bērni. Viņi dalījās ar saviem padomiem par drošu dzīvi tiešsaistē, gatavojot tos planšetdatoros īsu animācijas filmiņu veidā. Latvijā šo pētījumu īstenoja biedrība “Centrs MARTA”. Mūsu valstī pētījumā piedalījās 102 bērni, kuri radīja 23 animācijas filmiņas.

Vairāk par šī pētījuma metodoloģiju, kā arī visi pētījuma rezultāti par valstīm ir pieejami šeit.